абіотичні чинники агрофітоценозу


абіотичні чинники агрофітоценозу
Сукупність умов зовнішнього середовища, які впливають на ріст і розвиток рослин.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.